Friday, September 20, 2013

9 kl füüsika

See nädal kolmapäeval oli meil füüsikas 2 tundi. Kuna õpetaja Elet ennast ei olnud, asendas tunde direktor. Esimese tunni ajal kordasime kontrolltööks gruppide või paaridena ning jagasime omavahel informatsiooni. Teie tunni ajal tegimegi kontrolltöö, mis oli elektri (elektriväli-, jõud - ja laeng) kohta. Kõige raskemad olid töös mõisted, mida oli vaja lahti seletada. Lisaks küsiti kontrolltöös elektriseeritud kehade ja dielektrike kohta. Millised materjalid ja ained juhuvad elektrit ning millised mitte. Näiteks metall juhib, aga puit mitte. Samuti kuidas omavahel toimivad erinimeliste ja samanimeliste laengutega kehad.

Tööde tagasisidet ja hindeid kuuleme kolmapäeval õpetajalt.

Krista ja Maris
Surju Põhikooli 9.klass
20.september 2013

No comments:

Post a Comment